Kort voor de Kerst had Alma weer een oogcontrole. Alma was opgewekt en was klaar voor een spelletje waarmee haar gezichtsvermogen op verschillende manieren zou worden getest.

Verrassende ontwikkeling van het gezichtsvermogen

Toen we iets meer dan een jaar geleden moesten beslissen of we Alma zonder zicht in haar linkeroog wilden laten of dat we haar wilden laten opereren en het gevecht voor haar gezichtsvermogen wilden aangaan, kregen we het vooruitzicht dat we blij moesten zijn als ze 15-20% van haar gezichtsvermogen zou bereiken in dat oog, na jarenlange inspanningen met intensief gebruik van oogpleisters. Bij dit onderzoek, ongeveer een jaar na de operatie, was het bericht dat ze beter zag dan wat ze normaal zagen bij kinderen die worden geboren met eenzijdige cataract. Hoewel onderzoeken van kinderen van haar leeftijd een bepaalde onzekerheid hadden, werd toen ingeschat dat haar gezichtsvermogen ongeveer 25% had bereikt.

Tranen van vreugde

Ik had meerdere keren met Alma op schoot in een stoel gezeten voor oogcontroles, en ook wel wat keren met tranen in mijn ogen uit onmacht, frustratie, zorgen en al dat soort gevoelens die ik had nadat ze de diagnose had gekregen. Maar die keer zat ik er met tranen van vreugde – Ik was blij dat de operatie en de inspanningen van het laatste jaar met de oogpleisters ervoor hadden gezorgd dat Alma niet meer helemaal blind in één oog was. Ik was blij dat onze dagelijkse inzet met de oogpleisters (en die van de medewerkers van de crèche) meer resultaat had opgeleverd dan ons in het vooruitzicht was gesteld. En niet in de laatste plaats was ik blij dat een groot deel van de zorgen die we een jaar geleden hadden, achteraf gezien, met de kennis die we hadden over het hele verloop na de operatie, onnodig waren geweest. Het is gewoon geworden en Alma is kort gezegd hetzelfde blije meisje dat ze was voordat ze de diagnose kreeg. 🙂

Inzet met oogpleisters heeft resultaat

De mededeling dat ze naar schatting 25% kon zien met haar linkeroog, maakte een dagelijks leven met oogpleisters, met goede en slechte momenten, de moeite waard. De inzet wordt beloond en het resultaat smaakt naar meer… We blijven Alma’s oog 50% van de tijd dat ze wakker is trainen, wat overeenkomt met gemiddeld 5,5 uur per dag.

Nieuw element voor de controles

Alma wordt steeds ouder en zal geleidelijk steeds beter kunnen vertellen wat ze ziet. Die keer kregen we een paar oefeningen mee naar huis, waarmee we met haar kunnen oefenen in het herkennen van plaatjes en het aanwijzen ervan op papier. Zo kan ze de oefening ook doen bij het volgende onderzoek. Ik verheug me nu al op de volgende controle… 🙂